Verwijzing

Verwijzing

Verwijzingen naar Tandartspraktijk Bartoklaan Op dit moment kunt u patiënten naar ons verwijzen voor: – Implantologie – Orthodontie – Endodontologie – Esthetische tandheelkunde – Mondhygiëniste – Prothetiek Alles gebeurt uiteraard in samenspraak met u en onder uw supervisie. Het heeft onze voorkeur om de terugrapportage inclusief de gemaakte röntgenfoto’s digitaal naar u te versturen.

Tandartspraktijk Bartoklaan handelt conform de richtlijn horizontale verwijzing. Dat wil zeggen dat:

  • Wij ons onthouden van andere behandelingen dan die ten behoeve waarvan de patiënt door u verwezen is.
  • Wij ons altijd onthouden jegens de patiënt van het geven van een mening/oordeel over het werk van de verwijzer.
  • Een behandelplan pas in werking gesteld wordt indien dit overeenkomt met de diagnose/indicatiestelling van de verwijzer.
  • Indien de behandelaar een andere oplossing van het probleem van de patiënt beter acht, wordt hierover contact met de verwijzer opgenomen.
  • Een verwezen patiënt zich niet bij ons als patiënt kan inschrijven, behalve op uw verzoek.

Gegevens praktijk

Gegevens patiënt