Tandartsen stellen: Uw belang is ons belang

Tandartsen stellen: Uw belang is ons belang

Tandartsen stellen: Uw belang is ons belang!
Sinds 1 januari 2012 zijn de tarieven van tandartsen vrijgegeven. Het gaat om een experiment van de Minister van Volksgezondheid voor een periode van drie jaar. Het doel van het experiment is om mensen keuzemogelijkheid te geven. Niet alleen gebaseerd op prijzen maar ook op herkennen van doelmatigheid, kwaliteit en diversiteit in behandel mogelijkheden bij tandartsen. Tandartsen kunnen zich meer onderscheiden. Op het gebied van zorgverlening, kwaliteit, innovatie, alles wat met praktijkvoering en praktijkvestiging te maken heeft. Het vrijgeven van de tarieven door de minister is een middel om dit doel te behalen. U vindt hierover meer informatie op www.allesoverhetgebit.nl.

Tandartszorg bereikbaar voor iedereen
Veel aandacht is uitgegaan naar de tarieven van de tandartsen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft al tweemaal vastgesteld in hun marktscan dat de tandartsen met hun tarieven binnen de bandbreedte van de NZa blijven. Ook een onafhankelijk onderzoek van de Universiteit van Maastricht heeft dat eind februari vastgesteld in opdracht van FAMED. Tandartsen zijn niet veel duurder geworden. Nieuw is dat de tarieven niet meer overal hetzelfde zijn. Tandartsen willen u, net als altijd, goede tandartszorg te leveren tegen betaalbare prijzen zodat zorg voor iedereen bereikbaar is.

Voor een tandarts is de vertrouwensrelatie met de patiënt belangrijk. En dat blijkt wederzijds. Vaak blijken patiënten uitermate tevreden te zijn over hun eigen tandarts en 86 procent zou zijn eigen tandarts aanraden bij vrienden of familie. Logisch ook, want de kwaliteit van de tandheelkunde in Nederland is hoog. Kwaliteit ervaar je als patiënt in de stoel, maar kwaliteit is soms ook voor het blote oog niet direct zichtbaar. Daarom wordt vanaf mei bij alle praktijken kwaliteitsinformatie opgevraagd. Vanaf augustus is deze informatie beschikbaar voor u als patiënt. En zo bent u wat wijzer als u plaatsneemt in de stoel en kunt u kiezen voor kwaliteit!

Ophef over de tandartstarieven
Op 1 januari 2012 is een driejarig experiment gestart met vrije tarieven in de mondzorg. Er is veel ophef geweest over de tandartstarieven. Een aantal zorgverzekeraars beschuldigde de tandartsen van (te) sterke stijging van de tarieven. De beroepsorganisatie van de tandartsen, de NMT, heeft via de media dit beeld bestreden. Ook de Nederlandse Zorgautoriteit, de organisatie die namens de minister toezicht houdt op de tarieven in de zorg, stelt dat van onverantwoorde stijging geen sprake is. Zonder vrije tarieven zou de overheid de tarieven met 3,3% hebben laten stijgen.

Behandelingen voortaan gecombineerd
Het is niet mogelijk om de prijzen één op één te vergelijken met die van vorig jaar. De omschrijving van behandelingen is namelijk anders geworden. Verschillende behandelingen zijn gecombineerd. Een vulling en een verdoving worden nu bijvoorbeeld als één behandeling omschreven. Ook is er in de omschrijving geen verschil meer tussen een grijze en een witte vulling, terwijl dat voor de prijs wel gevolgen heeft. Bij een witte vulling worden duurdere verlijmingstechnieken gebruikt. De tandarts zal daarvoor dus een hoger tarief kunnen rekenen. Voor de wortelkanaalbehandeling zal een gespecialiseerde tandarts doorgaans meer rekenen dan een gewone tandarts. Een tandarts die gebruik maakt van een microscoop zal ook op een hoger tarief uitkomen.

Alle informatie over het experiment met vrije tarieven in de mondzorg vindt u op www.allesoverhetgebit.nl